Website Banner
 สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่
 
กระดานแสดงความคิดเห็น click
 
     รายงานการวิจัย แนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ click
     สรุปผลการวิจัยแนวทางพัฒนาและแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ click
    บทสรุปการเสวนา เรื่อง แนวทางพัฒนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่ ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ click

 
     


Current Pageid = 57