Website Banner


พิธีการส่งมอบงาน เนื่องในโอกาสการเปลี่ยนประธานที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วันเสาร์ที่  ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
ณ อูหลงรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
 
     
 
     
     

Current Pageid = 63