Website Banner
                                                          การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่๕(๙๒)/๒๕๕๕
                                                                       วันเสาร์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔
                                                                   ณ อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น๕  กระทรวงศึกษาธิการ
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                                                                                                       Black

สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาคารรัชมังคลาภิเษก2 ชั้น5-6 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ 02-2801902,02-2810528,02-2801345,087-0350054 โทรสาร 02-2801902
Current Pageid = 75